Xe sàng cát thu gom rác biển hoạt động trên bãi biển Bình Châu - Vũng Tàu