Xe sàng cát thu gom rác biển hoạt động trên bãi biển Tuy Hòa